Taller de la paraula amb Kleri Fotini Skandami

Lèxic i grafia: buscant inspiració en lletres i paraules gregues

El proper dimarts 10 d'abril, amb els estudiants del 6 semestre d'ESDAP Campus Pau Gargallo, durem a terme el Taller GLOSSA amb Kleri Fotini Skandami, professora de grec.

Amb ella incidirem sobre l'origen grec de moltes de les paraules que usem diàriament i aprofundirem sobre els significats que contenen i la seva evolució semàntica i filològica. Posteriorment l'estudiant haurà de triar una de les paraules treballades i n'haurà d'implementar el seu significat al disseny de la paraula que faci.

Aquesta activitat s'emmarca dins l'assignatura de Disseny i Pensament amb la finalitat de conèixer l'etimologia d'algunes paraules i vincular el coneixement al seu disseny.